Lữ đoàn 125 thông tin về hình hình biển, đảo tại quận 4, TP. Hồ Chí Minh

HQ Online -

Sáng 2-7, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tổ chức thông tin về tình hình biển, đảo cho 400 cán bộ, hội viên thuộc Uỷ ban mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh và đoàn viên, thanh niên quận.

Quang cảnh buổi thông tin về biển, đảo

Báo cáo viên Lữ đoàn đã thông tin đến cán bộ, hội viên, đoàn viên quận 4 về tình hình biển, đảo hiện nay; quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; một số vấn đề về tình hình thế giới và khu vực trong thời gian qua.

Buổi thông tin giúp cán bộ, hội viên, đoàn viên nắm được những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam, tin tưởng vào đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Xuân Hóa

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn