Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo tại Ninh Thuận

HQ Online -

Ngày 2 và 3-8, tại tỉnh Ninh Thuận, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2018 cho cán bộ chủ cốt huyện Thuận Bắc, công đoàn viên cơ sở, công đoàn các ngành y tế, giáo dục trong tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Sinh, Phó Chính ủy Lữ đoàn tuyên truyền tại hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ chủ cốt và công đoàn viên đã được thông tin, phổ biến về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đối với biển, đảo Việt Nam; vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Quang cảnh Hội nghị

Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân địa phương về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam cũng như trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia đồng thời cổ vũ tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong xây dựng và bảo vệ đất nước...

Tin, ảnh: Trọng Nhân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn