Chi viện hỏa lực, yểm trợ nhau trong quá trình đổ bộ đánh chiếm mục tiêu

 Lính biển huấn luyện đột kích từ trên không

Lính biển huấn luyện đột kích từ trên không

Nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu

Đoàn Hiệp (thực hiện)