Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Vùng 5 Hải quân

HQ Online -

Ngày 25-9, Đoàn công tác của Cục Chính trị Hải quân do Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Lữ đoàn 127 và Tiểu đoàn 553, Vùng 5 Hải quân.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kết quả thực hiện Quy chế trong hoạt động lãnh đạo của đảng, trong công tác quản lý, điều hành của chỉ huy; kết quả thực hiện dân chủ trong các tổ chức quần chúng…

Quang cảnh buổi kiểm tra

Sau khi kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lữ đoàn 127 và Tiểu đoàn 553 trong triển khai thực hiện quy chế; chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch, quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng đảng ủy viên phụ trách các mặt công tác theo đúng chức trách được giao. Đơn vị nắm bắt và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; quan tâm, chăm lo bảo đảm đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Đoàn công tác đã chỉ rõ một số hạn chế trong quán triệt và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ của các đơn vị cần được nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận buổi kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Sơn yêu cầu: Thời gian tới đơn vị tiếp tục quán triệt chặt chẽ các quy định, hướng dẫn của trên; làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức của bộ đội về vị trí, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ; duy trì nghiêm nền nếp chế độ đối thoại với cán bộ, chiến sĩ; nắm giải quyết tốt tư tưởng bộ đội, phấn đấu không có vụ việc vi phạm kỷ luật trong đơn vị...

Tin, ảnh: Vũ Khương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn