Kiểm tra việc phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2

HQ Online -

Sáng 22/10, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Vùng 2 Hải quân tiến hành kiểm tra trách nhiệm của người chỉ huy trong thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT).

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của trên về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm quy chế cấp mình trong các lĩnh vực tài chính, quản lý đất quốc phòng, các thỏa thuận kinh tế, xây dựng cơ bản, xăng dầu, cán bộ và quân lực…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Vùng 2 kết luận kiểm tra 

Kết luận kiểm tra, Đại tá Lê Đình Việt, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Vùng yêu cầu thời gian tới Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm BĐKT tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của trên về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; thực hiện tốt chế độ công khai tài chính… góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

Tin, ảnh: Tấn Sang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn