Kiểm tra, đánh giá bậc trình độ kỹ năng nghề ngành khí tài điện tử

HQ Online -

Sáng 25/4, tại Hải Phòng, Hội đồng kiểm tra đánh giá bậc trình độ kỹ năng nghề ngành khí tài điện tử Hải quân năm 2024 đã tổ chức bế mạc.

 Nội dung kiểm tra lý thuyết và thực hành

Tham gia kỳ kiểm tra có 81 đồng chí là thợ kỹ thuật chuyên ngành ra đa, thông tin, hàng hải của các đơn vị trong Quân chủng. Nhà máy X56, Cục Kỹ thuật Hải quân là đơn vị đăng cai tổ chức.

Sau hơn 2 tuần ôn luyện với tinh thần quyết tâm cao, các đồng chí thợ kỹ thuật đã chấp hành nghiêm quy chế và hoàn thành tốt các nội dung của kỳ kiểm tra.

Kết quả kiểm tra là cơ sở để cấp Giấy chứng nhận bậc trình độ kỹ năng nghề cho thợ kỹ thuật theo quy định.

Tin, ảnh: Băng Dương, Quang Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn