Kiểm tra công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật tại Lữ đoàn 131

HQ Online -

Chiều 13/9, tại Hải Phòng, đoàn công tác của Bộ Tham mưu Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao năm 2021 tại Lữ đoàn Công binh 131.

Nội dung kiểm tra gồm: Văn kiện, mẫu biểu huấn luyện; tổ chức phương pháp huấn luyện điều lệnh đội ngũ; công tác đóng quân canh phòng; 5 tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của các đối tượng; hệ thống vật chất đảm bảo cho huấn luyện...

Kiểm tra phân đội trưởng huấn luyện thể lực

Qua kiểm tra, đoàn biểu dương Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết 1683-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân chủng về tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật...

Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết kết luận kiểm tra

Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy trên các mặt công tác; nâng cao chất lượng thực hiện các chế độ quy định; gắn huấn luyện với rèn luyện, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; làm chuyển biến cơ bản, nhận thức ý thức tự giác chấp hành của bộ đội.

Toàn Lữ đoàn cần tăng cường biện pháp quản lý, đề cao trách nhiệm kiểm tra của chỉ huy các cấp đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ thuộc quyền; phát huy vai trò phối hợp của cơ quan, đơn vị, địa phương, gia đình trong quản lý quân nhân; kiên quyết không để xảy ra các vụ việc nghiệm trọng tại đơn vị...

                     Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn