Kiểm tra công tác quân nhu tại Lữ đoàn 131

HQ Online -

Ngày  14/3, tại Hải Phòng, đoàn công tác của Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần do Đại tá Đỗ Văn Hậu, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quân nhu và đảm bảo quân nhu cho huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) năm 2023 của Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân.

Đoàn kiểm tra kho quân trang

Sau khi nghe chỉ huy Lữ đoàn báo cáo công tác bảo đảm quân nhu năm 2023, đoàn tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị thuộc về hệ thống văn kiện, sổ sách; công tác bảo quản vật chất, trang thiết bị quân lương, quân trang; kết quả tăng gia sản xuất, chăn nuôi; bảo đảm quân nhu trong huấn luyện CSM; tổ chức biên chế cán bộ, nhân viên ngành quân nhu; chất lượng của một số vật chất quân nhu được cấp…

Kiểm tra quân trang tại phân đội huấn luyện CSM

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá: Lữ đoàn đã chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm kịp thời mọi mặt công tác quân nhu cho thực hiện các nhiệm vụ; quản lý và sử dụng tốt quân trang, dụng cụ cấp dưỡng. Trang thiết bị nhà ăn, nhà bếp đồng bộ, thống nhất. Công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, kết quả thu lãi từ tăng gia sản xuất năm 2022 đạt hơn 1,7 tỷ đồng. Đơn vị sử dụng các sản phẩm tăng gia, chăn nuôi phù hợp, góp phần cải thiện bữa ăn cho bộ đội…

Quang cảnh kết luận kiểm tra

Kết luận kiểm tra, Đại tá Đỗ Văn Hậu yêu cầu Lữ đoàn 131 tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong quản lý và sử dụng quân trang, dụng cụ cấp dưỡng, trang thiết bị nhà ăn, nhà bếp; thực hiện giữ tốt, dùng bền; thường xuyên duy trì lượng dự trữ vật chất, quân trang cho nhiệm vụ SSCĐ; đẩy mạnh tăng gia sản xuất; tích cực cải tiến, chế biến món ăn, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội; bảo đảm tốt hơn quân trang cho huấn luyện CSM và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây lan vào đơn vị.

                                Tin, ảnh: Xuân Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn