Kho 703, Vùng 1 Hải quân: Kiểm tra điều lệnh, thể lực giai đoạn 1 năm 2019

HQ Online -

Ngày 20 và 21-6, tại Hải Phòng, Kho 703, Vùng 1 Hải quân tổ chức kiểm tra điều lệnh, thể lực giai đoạn 1 năm 2019 đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan-binh sĩ, CNVQP toàn đơn vị.

Nội dung kiểm tra điều lệnh gồm hai phần: lý thuyết và thực hành.

Nội dung kiểm tra lý thuyết bằng hình thức vấn đáp về nhận thức các chỉ thị, quyết định, quy định của các cấp về xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn, các chế độ trong ngày, trong tuần, quy trình khen thưởng, kỷ luật.

Nội dung kiểm tra điều lệnh đội ngũ

Nội dung thực hành điều lệnh đội ngũ gồm: Tập hợp đội hình, chỉnh đốn hàng ngũ, di chuyển đội hình; động tác chào, chào báo cáo, đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi đều; đi nghiêm nhìn bên phải, bên trái chào và thôi chào…

Nội dung kiểm tra thể lực gồm chạy 100m, chạy 1.500m cho đối tượng từ 36 đến 55 tuổi; chạy 3.000m đối với đối tượng dưới 36 tuổi; bật 3 bước chụm chân không đà; co tay xà đơn; quân nhân nữ tập trung vào kiểm tra chạy 100m, nằm sấp chống đẩy, cử tạ 3kg, đứng lên ngồi xuống.

Kiểm tra chạy 1.500m

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện điều lệnh, rèn luyện thể lực, xây dựng nền nếp chính quy của đơn vị 6 tháng đầu năm 2019; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đề ra biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh, rèn luyện thể lực và xây dựng nền nếp chính quy trong toàn Kho 6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Trọng Giáp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn