Kho 703, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

HQ Online -

Sáng 9-8, tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, Kho 703, Cục Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Phòng Thi hành án Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

Cán bộ Phòng Thi hành án giới thiệu các chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật tại hội nghị

Tham gia hội nghị có 110 đại biểu là cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên quốc phòng trong toàn đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu được cán bộ Phòng Thi hành án giới thiệu 2 chuyên đề về nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Thông tư số 157/2017TT-BQP ngày 2-7-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích quốc phòng.

Các đại biểu dự hội nghị

Các chuyên đề được học giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho 703 nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức chấp hành các quy định của Quân đội, Quân chủng, Cục Kỹ thuật và đơn vị đồng thời làm cơ sở vận dụng để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Kho 703 chính quy, vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: Trọng Giáp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn