Huấn luyện ứng phó khi có sự cố tràn dầu

HQ Online -

Với đặc thù hoạt động trên các vùng biển, phương tiện hoạt động chủ yếu là tàu thuyền, để kịp thời ứng phó với các sự cố tràn dầu xảy ra, Bộ Tham mưu Hải quân vừa tổ chức lớp tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu năm 2023.

Nội dung tập huấn gồm: Lý thuyết cơ sở về các văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó sự cố tràn dầu; các nội dung có liên quan đến quy trình ứng phó sự cố tràn dầu trên sông, biển; thao tác, sử dụng các trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu; các phương án quây chặn, thu gom dầu tràn trên sông, biển; huấn luyện triển khai ứng phó sự cố tràn dầu.

Dưới đây là một số hình ảnh về huấn luyện thực hành ứng phó sự cố tràn dầu:

Quán triệt nhiệm vụ ở lớp tập huấn

Giáo viên hướng dẫn quy trình bơm phao quây 

Tổ chức huấn luyện thả thao quây dầu trên biển

 Tổ giáo viên điều khiển tăng quấn và thả phao

 Triển khai bể dã chiến trên tàu để thu gom dầu

Đưa máy hút dầu xuồng biển

Cán bộ, nhân viên thu gom dầu tràn

Hải Hà, Văn Thảo (thực hiện)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn