Huấn luyện nghiệp vụ ứng phó sự cố tràn dầu năm 2016

HQ Online -

Ngày 19-11, tại Hải Phòng, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Khu vực miền Bắc, Công ty 128 Hải quân đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ Ứng phó sự cố tràn dầu năm 2016 cho các doanh nghiệp có nguy cơ cao xảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Huấn luyện thực hành trang bị ứng phó sự cố tràn dầu tại kho trung tâm 

Tham gia tập huấn có 70 học viên; nội dung tập huấn gồm: Giới thiệu tổng quan về sự cố tràn dầu; tác động của sự cố tràn dầu đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; các hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; giới thiệu về trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu hiện có; các phương pháp thả, thu phao quây dầu trên sông, biển, tham quan lắp đặt và triển khai các trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu…

Kết thúc lớp tập huấn, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Khu vực miền Bắc, Công ty 128 Hải quân đã cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ cho các học viên.

Tin, ảnh: Đào Hữu Sáng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn