Hơn 900 sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa dự nghe tuyên truyền biển, đảo

HQ Online -

Ngày 12 và 13-9, tại Khánh Hòa, Trung đoàn 196 đã tuyên truyền biển, đảo cho 4 lớp với hơn 900 sinh viên năm thứ nhất của Đại học Khánh Hòa.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Trung đoàn đã truyền đạt chuyên đề “Sinh viên Việt Nam với chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” nhằm khái quát cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò tầm quan trọng của biển, đảo nước ta, nhất là Biển Đông đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước ta trong, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới và truyền thống, kết quả xây dựng và chiến đấu của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Với thông điệp “Tình yêu, hiểu biết, chuyên cần, hành động, tỉnh táo, sẵn sàng”, từng buổi tuyên truyền của Trung đoàn đã giúp các bạn sinh viên thấy được niềm vinh dự, tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ chủ quyền, biển, đảo của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Cao Lê Hiếu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn