Hơn 3.000 sinh viên Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thông tin về biển, đảo Tổ quốc

HQ Online -

Tối 12-3, tại TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã phối hợp với Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về biển, đảo cho 3.000 sinh viên năm thứ nhất, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi nói chuyện về biển, đảo

Tại buổi nói chuyện, các sinh viên đã được nghe báo cáo viên của Lữ đoàn 125 Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam thời gian gần đây; sự phát triển, lớn mạnh của Hải quân nhân dân Việt Nam; quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Các sinh viên còn được xem phóng sự về biển, đảo Tổ quốc.

Buổi nói chuyện nhằm giúp cho các sinh viên cập nhật thông tin tình hình biển, đảo, góp phần nâng cao nhận thức đúng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

                                                                                           Tin, ảnh:  Minh Thắng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn