Hơn 130 cán bộ, đảng viên Công an tỉnh Bình Thuận nghe nói chuyện chuyên đề về biển, đảo

HQ Online -

Ngày 8-8, tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân tổ chức nói chuyện chuyên đề về biển, đảo cho hơn 130 cán bộ, đảng viên Khóa 19 thuộc lớp đối tượng 4, Công an tỉnh Bình Thuận.

Quang cảnh buổi nói chuyện về biển, đảo

Báo cáo viên Lữ đoàn đã trực tiếp thông tin, định hướng đến cán bộ, đảng viên Công an tỉnh Bình Thuận về: Thực trạng các vùng biển, đảo của Việt Nam; âm mưu, thủ đoạn, động thái của các bên có liên quan đối với Biển Đông; quan điểm, chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay; xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên Công an tỉnh Bình Thuận về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Lữ đoàn 681 Hải quân và Công an tỉnh Bình Thuận, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

                                                                Tin, ảnh: Xuân Nguyên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn