Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 tham gia xây dựng nông thôn mới tại Quảng Yên

HQ Online -

Ngày 15 và 16-9, tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân đã cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 tham gia vệ sinh môi trường

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thị xã Quảng Yên, nhân dân, đoàn viên, thanh niên các phường Phong Cốc, Yên Hải và xã Tiền Phong thị xã Quảng Yên nạo vét được 3km kênh mương nội đồng; vớt bèo tây, khơi thông 4km kênh tiêu nước; phát quang và vệ sinh 4km đê phòng hộ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân; tiếp tục khẳng định vai trò của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 trong tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng địa phương nơi đóng quân giàu mạnh, văn minh.   

                                    Tin, ảnh: Đoàn Hiệp, Xuân Thìn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn