Hội thảo khoa học “Chiến thắng Tây Nguyên-Mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975”

HQ Online -

Sáng ngày 29-5, tại Gia Lai, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức Hội thảo Khoa học “Chiến thắng Tây Nguyên-Mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975”.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Quân đoàn 3 chủ trì. Dự hội thảo có đông đảo cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3; trên 80 đại biểu đại diện cho các đơn vị trong toàn quân, trong đó có Học viện Hải quân.

Quang cảnh hội thảo

Hơn 80 tham luận đã được gửi tới Ban tổ chức hội thảo. Các tham luận tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc thêm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng; ý chí, tinh thần mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường của Quân đội Nhân dân Việt Nam, sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân; vai trò, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương…

Với quan điểm làm việc khách quan, khoa học, hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra từ Chiến thắng Tây Nguyên. Kết quả thu được từ hội thảo là cơ sở khoa học vững chắc cho cuộc đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, phản động; góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.

Tin, ảnh: Tôn Đức Anh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn