Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc-40 năm nhìn lại (1979-2019)”

Sáng 15-2, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc-40 năm nhìn lại (1979-2019)”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 40 năm ngày quân và dân ta chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17-2-1979/17-2-2019).

Quang cảnh buổi hội thảo

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc-40 năm nhìn lại (1979-2019)” đã nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu là những nhà khoa học, giảng viên đến từ các cơ quan, viện nghiên cứu, các học viện, trường đại học uy tín trong cả nước như: Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Hội khoa học Lịch sử Việt Nam; Viện Chiến lược quốc phòng; Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Viện Chiến lược và Lịch sử Công an; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị; Đại học Sư phạm Hà Nội; Học viện ngoại giao... Đặc biệt, Hội thảo còn có sự tham dự của các nhân chứng, các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; các cán bộ, công chức thuộc tổ chức chính trị-xã hội như Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc và các đại biểu, nhà khoa học đến từ các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

GS, NGND Vũ Dương Ninh, nguyên Chủ nhiệm Khoa Quốc tế học Trường đại học KHXH&NV phát biểu tại hội thảo

GS, TSKH Vũ Minh Giang, Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 60 báo cáo tham luận. Các báo cáo tham luận tập trung vào những vấn đề cơ bản, như: Khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; tri ân và tôn vinh đồng bào, chiến sĩ từng chiến đấu, hy sinh bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân ta, đặc biệt là của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh đã không tiếc tuổi xuân, xương máu và tính mạng để bảo vệ nền độc lập, tự do, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; cung cấp một số cơ sở lý luận, thực tiễn và bài học lịch sử rút ra từ Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, góp phần giáo dục tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Hội thảo cũng đánh giá, làm rõ sự quyết tâm nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các dân các tỉnh biên giới phía Bắc trong việc khắc phục khó khăn và hậu quả chiến tranh, thi đua xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công với đất nước.

Hội thảo cũng là dịp để nhìn lại sự kiện lịch sử diễn ra cách đây 40 năm một cách trung thực, khách quan, qua đó tăng cường tình đoàn kết, đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới đồng thời phê phán những quan điểm, biểu hiện sai trái, thù địch, xuyên tạc, vu cáo, lợi dụng sự kiện biên giới phía Bắc để kích động, chống phá sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chia rẽ quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. Hội thảo góp phần khẳng định chủ trương, đường lối, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc với tinh thần “gác lại quá khứ hướng tới tương lai”; những nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng và cùng có lợi giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Những kinh nghiệm quý về xây dựng, phát triển quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được rút ra từ hội thảo sẽ được bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo, phù hợp vào quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc thời kỳ mới.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn