Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện đẩy mạnh kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

HQ Online -

Ngày 19-1, tại Hải Phòng, Cục Chính trị Hải quân tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện đẩy mạnh kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại tá Nguyễn Túy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, Phó trưởng Bộ phận giúp việc của Đảng ủy Quân chủng chủ trì tập huấn.

Quang cảnh buổi tập huấn

Buổi tập huấn đã đánh giá những kết quả nổi bật, chỉ ra một số hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị Khóa XI. Để Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ban hành ngày 15-5-2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực trong Đảng bộ và toàn Quân chủng, các đồng chí báo cáo viên đã thông tin các chuyên đề: Những nội dung mới, cốt lõi của Chị thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và một số vấn đề cần nắm vững trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và toàn Quân chủng; Một số nội dung cơ bản về hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và tiêu chí tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Quân chủng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đoàn viên, hội viên của 3 tổ chức quần chúng thanh niên, công đoàn, phụ nữ...

Các đồng chí chủ trì các điểm cầu và cán bộ tham gia tập huấn đã nêu cao ý thức trách nhiệm, quán triệt và thực hiện nghiêm quy định của Ban tổ chức tập huấn; tích cực học tập, tiếp thu các nội dung, làm cơ sở cho công tác tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ và các đối tượng trong cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Hoàng Mai

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn