Hội nghị triển khai công tác Tuyên huấn năm 2019

HQ Online -

Sáng 24-1, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tuyên huấn năm 2019. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 35 điểm cầu trong toàn quân. Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân.

Quang cảnh tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Năm 2018, công tác Tuyên huấn toàn quân đã chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều nhiệm vụ có chiều sâu, hiệu quả, thiết thực; chủ động quán triệt học tập và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của trên; đẩy mạnh đổi mới các hình thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và triển khai các đề án, chương trình có chất lượng, chủ động triển khai công tác giáo dục chính trị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật cho các đối tượng chặt chẽ, đúng kế hoạch.

Công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản và phát hành giữ vững tôn chỉ mục đích, chủ động nhạy bén, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội, các vấn đề nhạy cảm; đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được tăng cường; công tác thi đua khen thưởng tiến hành chặt chẽ, đúng quy định; công tác văn hóa văn nghệ được triển khai thực hiện với nhiều nội dung có kết quả tốt.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, những khó khăn của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân vững vàng, tin tưởng và trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết, kỷ luật nghiêm, khắc phục khó khăn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị đã có 6 ý kiến thảo luận của các cơ qua và đơn vị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Những kết quả đạt được của Ngành Tuyên huấn trong năm qua đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác tư tưởng-văn hóa, góp phần cùng với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2018. 

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị TCCT đề nghị, các đơn vị trong toàn quân quán triệt nghiêm túc công tác Tuyên huấn năm 2019, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả 12 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tuyên huấn năm 2019, tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tiên phong đi đầu trong thực hiện nghị quyết, nhất là các nghị quyết chiến lược, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước mới ban hành về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng phát triển Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân theo Chỉ thị 23-CT/TW ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư; tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội...

Tin, ảnh: Hải Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn