Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII

HQ Online -

Sáng 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Hội nghị tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội) và trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trịChủ tịch nước Nguyễn Xuân PhúcThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Hội nghị được trực tuyến đến 11.661 điểm cầu cấp huyện, xã trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Quang cảnh hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Báo QDND điện tử

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân có: Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương, Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng và Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân. Cùng dự có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và một số cơ quan Quân chủng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì điểm cầu.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (21 và 22/7) với 4 chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Báo QĐND điện tử

Sau phần khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp giới thiệu chuyên đề về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Các đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ và Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương sẽ lần lượt giới thiệu các chuyên đề còn lại.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân. Ảnh: Xuân Hương

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra bàn luận, lấy ý kiến, quyết nghị về nhiều vấn đề quan trọng như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.

Sau hội nghị toàn quốc, các cấp, các ngành trong cả nước sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 đến các đối tượng còn lại. Riêng các đơn vị quân đội, Tổng cục Chính trị đã có hướng dẫn về một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII trong toàn quân. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân, tạo bầu không khí phấn khởi, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đề ra.

Xuân Hương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn