Hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước

HQ Online -

Sáng 5/11, tại Hà Nội và 144 điểm cầu toàn quân, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.

Tham dự tại điểm cầu Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân có Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân. Cùng dự, có Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu. Ảnh: Duy Đông

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị nhấn mạnh: Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã có chuyển biến tốt về nhận thức, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quy tắc, trật tự an toàn xã hội, hạn chế thấp nhất các vụ việc xảy ra so với cùng kỳ năm 2020.

Người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp cơ bản đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quy định về quản lý kỷ luật; kết hợp tốt giữa giáo dục ý thức tự giác chấp hành kỷ luật với việc tăng cường các biện pháp kiểm tra, quản lý.

Đội ngũ cán bộ phát huy được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kiểm tra, đôn đốc và duy trì đơn vị thực hiện tốt các quy định, chế độ chính quy; có biện pháp phù hợp, kịp thời khắc phục dứt điểm những mặt yếu, khâu yếu; quản lý chặt chẽ quân nhân cả về số lượng và chất lượng, góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm.

Các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm tra, pháp chế đã tích cực tham mưu để chỉ huy các cấp hoàn thiện các văn bản về phòng, chống vi phạm, tội phạm; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật; đấu tranh, xử lý nghiêm minh, đúng quy định.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: Duy Đông

Đối với Quân chủng Hải quân, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Quân chủng đã chỉ đạo các cơ quan ban hành hàng trăm chỉ thị, hướng dẫn, điện để chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và an toàn Quân đội. Đặc biệt, đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị trong Quân chủng xây dựng chương trình hành động đột phá về "Năm kỷ luật, kỷ cương" gắn với các nội dung, mục tiêu, giải pháp về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu".

Tình hình vi phạm kỷ luật của các đơn vị trong Quân chủng có sự chuyển biến tích cực, toàn diện, rõ nét. Các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật có xu hướng giảm dần trên các tiêu chí về tổng số vụ việc, đối tượng vi phạm.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân. Ảnh: Thanh Tùng

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của toàn quân 10 tháng năm 2021 đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nhận thức và quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tình hình chấp hành kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước trong tình hình hiện nay.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp phải gương mẫu trong chấp hành kỷ luật và pháp luật; chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế làm việc, phân công, phân nhiệm rõ ràng; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và quản lý bộ đội, quản lý kỷ luật cho cán bộ thuộc quyền; phát huy tốt vai trò của các tổ chức và từng cá nhân trong quản lý kỷ luật; thực hành mở rộng dân chủ, xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ với chiến sĩ trong từng cơ quan, đơn vị.

 Đặng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn