Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2021

HQ Online -

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại 141 điểm cầu. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng-An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các tổng cục, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: QĐND

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân có: Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và một số cơ quan chức năng của Quân chủng.

Hội nghị đã tiến hành các nội dung: Đánh giá kết quả công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2021; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QĐND

Năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2020, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là toàn quân thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước kiên quyết, linh hoạt xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Quân đội phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án về quốc phòng, an ninh (QP, AN); báo cáo Bộ Chính trị ban hành Đề án tăng cường tiềm lực QP, AN kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện rõ tư duy và tầm nhìn chiến lược đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Toàn quân duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tập trung đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đào tạo, phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

Đổi mới mạnh mẽ, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QĐND

Trong năm 2021, cán bộ, chiến sĩ quân đội đã có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, giúp dân phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn quân đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó với các cấp độ dịch; sẵn sàng vào tâm dịch thực hiện nhiệm vụ dài ngày, trực tiếp điều trị cho người bệnh, là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống của nhân dân.

Toàn quân đã triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Triển khai hiệu quả các đề án, dự án về công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, công tác kế hoạch - đầu tư, tài chính, kinh tế. Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán có trọng tâm, trọng điểm. Xây dựng Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”. Triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 đạt thành tích cao…

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: QĐND

Trong năm 2022, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án và chính sách pháp luật về QS, QP đã ban hành; phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm, xử lý kịp thời các tình huống; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Triển khai thực hiện chặt chẽ Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021- 2030 và những năm tiếp theo. Tổ chức huấn luyện, đào tạo linh hoạt, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện hiệu quả 3 đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận đã nhấn mạnh, làm rõ những kết quả trong công tác QS, QP năm 2021 của Bộ Quốc phòng và đơn vị; đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ QS, QP trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Cùng với nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2021, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đồng chí Chủ tịch nước đã có những chỉ đạo, định hướng lớn đối với công tác QS, QP trong năm 2022 của toàn quân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, năm 2021, QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về QS, QP; thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động trong nghiên cứu, dự báo chính xác, kịp thời, xử lý hiệu quả các tình huống, nhất là trên địa bàn chiến lược trọng điểm. Quân đội giữ vững và tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu trong trong thời bình, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ quân đội không quản ngại khó khăn, xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, để lại nhiều hình ảnh đẹp, xúc động trong lòng đồng bào và nhân dân cả nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2022 là năm nền tảng để quân đội ta tiến lên hiện đại, do đó QUTƯ, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ tại Hội nghị QUTƯ ngày 16/12/2021 và Nghị quyết số 162/QUTƯ ngày 17/12/2021 của QUTƯ về thực hiện nhiệm vụ QS, QP và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022. QUTƯ, Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu, đánh giá chính xác tình hình; chủ động hơn nữa trong dự báo, tham mưu chiến lược về QS, QP với Đảng, Nhà nước, không để bị động, bất ngờ. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng; chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, xử lý hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chủ tịch nước yêu cầu toàn quân tiếp tục làm tốt công tác dân vận; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và đặc biệt Bộ Y tế và các địa phương chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống dịch bệnh; ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với tinh thần “người dân ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội”. Cùng với đó, quân đội luôn phải lực lượng đi đầu trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Chủ tịch nước tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, QUTƯ, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân. Ảnh: Quang Thanh

Trình bày tham luận tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhất trí cao với kết quả công tác QS, QP năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Bộ Quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2021, Quân chủng Hải quân đã chủ động khắc phục khó khăn, thường xuyên duy trì lực lượng, phương tiện trực; nắm tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất, xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ. Quân chủng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện làm chủ VKTBKT, nhất là lực lượng tàu ngầm, không quân Hải quân; quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, VKTBKT. Triển khai xây dựng đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu" đạt kết quả tốt…

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP năm 2022, đồng chí Tư lệnh Hải quân đã đề xuất, kiến nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng một số nội dung, giải pháp quan trọng, trong đó có nội dung về xây dựng Quân chủng Hải quân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Năm 2021, tuy bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đổi mới mạnh mẽ cả về phong cách, phương pháp lãnh đạo và quản lý, điều hành, QUTƯ, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp đã kế thừa, phát huy thành tựu của nhiệm kỳ trước, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2020.

Thay mặt Thường vụ QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang biểu dương cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, canh trực tại biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa... đã có nhiều cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong năm 2022, toàn quân cần nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chủ động, sáng tạo, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tạo bước đột phá mạnh mẽ. Cần chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận của Đảng và hệ thống pháp luật về QS, QP. Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân; nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới và các địa bàn trọng điểm; xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến.

Toàn quân cần thực hiện tốt 3 đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; triển khai thực hiện chặt chẽ Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021- 2030 và những năm tiếp theo; tiếp tục điều chỉnh lực lượng tinh, gọn, mạnh; tổ chức huấn luyện, đào tạo chặt chẽ, linh hoạt, chú trọng nâng cao năng lực thực hành, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, sức cơ động, khả năng tác chiến cho các đối tượng. Tổ chức hội thao, hội thi sát thực tế, chất lượng, an toàn. Đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Toàn quân cần bảo đảm tốt hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng; tích cực, chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương; tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 50 tập thể, trong đó có Vùng 2 Hải quân và Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân. Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2021 cho 234 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2021; trong đó có 13 tập thể của Quân chủng Hải quân.

Tại hội nghị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”.

Phương Anh, Quang Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn