Hội nghị, hội thảo về an ninh hàng hải lần thứ 15

HQ Online -

Ngày 1 và 2-7 đã diễn ra Hội thảo An ninh hàng hải và Hội nghị Nhóm chuyên gia An ninh hàng hải của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 15.

Hội thảo và hội nghị do Bộ Quốc phòng Thái Lan và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đồng tổ chức trực tuyến với sự tham gia của đại biểu bộ quốc phòng 18 nước thành viên Hội nghị ADMM+, Ban Thư ký ASEAN. Hải quân Nhân dân Việt Nam được Bộ Quốc phòng cử đại diện tham dự các sự kiện này.

Đại diện trưởng các đoàn chào nhau trước khi diễn ra hội nghị, hội thảo

Với chủ đề “Tăng cường hợp tác an ninh hàng hải vì sự phát triển bền vững của nền kinh tế các nước ASEAN”, đại biểu các nước đã tập trung thảo luận về các xu hướng chính của kinh tế biển, các thách thức an ninh và cơ hội hợp tác; thảo luận về Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021 của nhóm chuyên gia ADMM+ về an ninh hàng hải, cấu trúc và kế hoạch xây dựng lộ trình hợp tác của nhóm chuyên gia, hội nghị lập kế hoạch ban đầu cho diễn tập xử trí tình huống.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam

Chương trình làm việc của hội thảo và hội nghị thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các đại biểu đã có các phiên trao đổi, thảo luận cởi mở, thẳng thắn và xây dựng về các chủ đề liên quan đến kinh tế biển, các thách thức an ninh cũng như cơ hội hợp tác đồng thời thống nhất về Kế hoạch hoạt động hợp tác của nhóm chuyên gia ADMM+ về an ninh hàng hải chu kỳ 4 (giai đoạn 2021-2024), cấu trúc và tiến trình xây dựng lộ trình hợp tác đến sau năm 2040 cũng như kịch bản và phương pháp tiến hành diễn tập xử trí tình huống, dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2023.

Tin, ảnh: Khánh Bình Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn