Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

HQ Online -

Sáng 17-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Trung ương về nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe GS. TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói chuyện chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để việc học tập chuyên đề đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị ở tất cả các điểm cầu tập trung theo dõi, tiếp thu các nội dung do báo cáo viên truyền đạt kết hợp với nghiên cứu tài liệu, vận dụng sáng tạo vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các đảng uỷ, chi bộ cơ sở cần đưa nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020 vào các buổi sinh hoạt chi bộ, toàn thể đơn vị và các kế hoạch, chương trình hành động, lựa chọn những chủ đề có nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong năm 2020 để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn