Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

HQ Online -

Chiều 7/7, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 52 điểm cầu toàn quân với hơn 4.300 đại biểu.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Báo QĐND

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp giới thiệu tác phẩm.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân. Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khu vực Hải Phòng.

Các đại biểu dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Báo QĐND

Tác phẩm gồm tập hợp 29 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước, trong và sau Đại hội Đảng lần thứ XIII tập trung vào các lĩnh vực: Những vấn đề chung; kinh tế xã hội văn hóa con người; xây dựng đảng với hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Các bài viết là kết tinh trí tuệ sâu sắc, kế thừa qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị của đồng chí Tổng Bí thư. Đây là tài liệu quý, công trình có  tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo của Đảng ta về mô hình CNXH ở Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân. Ảnh: Xuân Hương

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, làm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn quân nhận thức sâu sắc hơn những về đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân ta 90 năm qua.

Hội nghị nhằm nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn ở nước ta; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Việc phổ biến nội dung tác phẩm còn nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, chuẩn bị xây dựng các văn kiện cho đại hội Đảng lần thứ 14; Bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc sai trái…

Xuân Hương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn