Hội đồng Khoa học quân sự Quân chủng Hải quân đánh giá cấp cơ sở đề tài nghệ thuật quân sự

HQ Online -

Sáng 2/12, tại Hải Phòng, Hội đồng Khoa học quân sự Quân chủng Hải quân do đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Thái Bình, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Quốc phòng làm Chủ tịch đã tổ chức họp trực tuyến đánh giá cấp cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài khoa học nghệ thuật quân sự. Đề tài do Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân làm Chủ nhiệm.

Tham gia đánh giá cơ sở đề tài có các thành viên hội đồng tại 4 điểm cầu trong Quân chủng và thủ trưởng một số cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân.

 Quang cảnh buổi nghiệm thu

Đề tài có cấu trúc gồm: Phần mở đầu, 3 chương, kết luận và kiến nghị. Qua 2 năm triển khai nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đề tài đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, đúng tiến độ các khâu, tiến trình, tiến độ của đề tài.

Trong quá trình thực hiện, Ban chủ nhiệm đề tài đã tiến hành điều tra, khảo sát, tổng hợp các kết quả nghiên cứu, gửi xin ý kiến và tổng hợp đầy đủ góp ý của các nhà khoa học, các chuyên gia, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân chủng.

Trung tướng Trần Thái Bình phát biểu

Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đã nghe đại diện Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu. Các ủy viên phản biện, ủy viên hội đồng cho ý kiến nhận xét, đánh giá và đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài làm rõ những vấn đề liên quan.

Kết luận đánh giá cơ sở đề tài, Trung tướng Trần Thái Bình khẳng định: Đề tài là công trình khoa học có tính cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng trong ứng dụng thực tiễn, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quân đội và Quân chủng Hải quân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức nghiên cứu công phu, có cơ sở lý luận và thực tiễn, thực hiện đúng qui trình nghiên cứu; hoàn thiện các sản phẩm nghiên cứu đúng tiến độ, kế hoạch, bảo đảm chất lượng...

Trung tướng Trần Thái Bình chúc mừng Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm 

Hội đồng thống nhất đánh giá cơ sở đề tài, bỏ phiếu 9/9 thành viên nhất trí và đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu đầy đủ ý kiến của hội đồng, tiếp tục hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng đề tài, chuẩn bị cho nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: Thu Trang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn