Hỏi, đáp về Luật Bảo hiểm Y tế

HQVN -

Hỏi: Thế nào là đi khám chữa bệnh (KCB) đúng quy định?

Đi KCB đúng quy định (trừ trường hợp cấp cứu) là:

1. KCB đúng nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

2. Xuất trình thẻ BHYT.

Đi KCB đúng quy định (trừ trường hợp cấp cứu) là:

1. KCB đúng nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng cùng với một trong các loại giấy tờ có ảnh hợp lệ (Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ đảng viên, thẻ Công an nhân dân, thẻ quân nhân, thẻ đoàn viên công đoàn, thẻ học sinh, thẻ sinh viên, thẻ cựu chiến binh, giấy phép lái xe) và giấy tờ liên quan khác như giấy hẹn khám lại (trong trường hợp khám lại); giấy chuyển viện (trong trường hợp chuyển tuyến điều trị).

Hỏi: Đi KCB BHYT cần có những thủ tục gì?

Khoản 1 Điều 28 Luật BHYT và Khoản 1 Điều 8 TTLT số 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định: Khi đến KCB phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh; trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân người đó (Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ đảng viên, thẻ công an nhân dân, thẻ quân nhân, thẻ đoàn viên công đoàn, thẻ học sinh, thẻ sinh viên, thẻ cựu chiến binh, giấy phép lái xe).

Hỏi: Thủ tục KCB đối với trẻ em dưới 6 tuổi được quy định như thế nào?

Khoản 1 Điều 28 Luật BHYT và Khoản 2 Điều 8 TTLT số 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định: Trẻ em dưới 6 tuổi khi đến KCB chỉ phải xuất trình thẻ BHYT. Trường hợp chưa có thẻ BHYT thì xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh. Trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế và cha (hoặc mẹ hoặc người giám hộ) của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án.

 Hỏi: Thủ tục KCB trong trường hợp cấp cứu được quy định như thế nào?

Khoản 2 Điều 28 Luật BHYT và Khoản 6 Điều 8 TTLT số 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định: Trường hợp cấp cứu tại cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân người đó (Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ đảng viên, thẻ công an nhân dân, thẻ quân nhân, thẻ đoàn viên công đoàn, thẻ học sinh, thẻ sinh viên, thẻ cựu chiến binh, giấy phép lái xe) trước khi ra viện.

Trường hợp cấp cứu tại cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT: người bệnh BHYT tự thanh toán chi phí KCB cho cơ sở KCB đó; đồng thời, yêu cầu cơ sở KCB cung cấp đầy đủ giấy tờ xác nhận tình trạng bệnh lý và các chứng từ hợp lệ về chi phí KCB để thanh toán trực tiếp với cơ quan BHXH.                           

                                                                                        PV (Tổng hợp)                     

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn