Hỏi, đáp Luật Bảo hiểm xã hội

HQVn -

Hỏi: Anh trai tôi trước đây có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, hơn 10 năm trước anh tôi bỏ đi biệt tích. Đến nay, anh trai tôi được Tòa án tuyên bố là đã chết. Xin hỏi ra đình tôi có được nhận tiền trợ cấp mai táng hay không?

Theo quy định tại Điều 66 của Luật bảo hiểm xã hội thì người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng.
Trường hợp anh trai của đồng chí trước đây có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nay bị tòa án tuyên bố là đã chết thì gia đình được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu tại tháng tòa án tuyên là đã chết.  

Hỏi: Trợ cấp tuất hàng tháng được chi trả cho những trường hợp nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật bảo hiểm xã hội thì người lao động chết thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

(1) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

(2) Đang hưởng lương hưu;

(3) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

(4) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Hỏi: Những thân nhân nào sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng?

Theo quy định khoản 2 và khoản 3 Điều 67 của Luật bảo hiểm xã hội thì thân nhân của người lao động chết được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

(1) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

(2) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

(3) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

(4) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân là vợ, chồng, Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Mức thu nhập này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

Dương Hưng (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn