Hỏi, đáp Bảo hiểm Y tế đối với quân nhân

Hỏi: Tuyến chuyên môn kỹ thuật (CMKT) khám, chữa bệnh (KCB) được quy định như thế nào?    

Trả lời: Điều 3, Thông tư số 43/2013/TT-BYT quy định tuyến CMKT cơ sở KCB thuộc ngành y tế như sau:

 1. Tuyến TW: Bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Y tế (BYT); Bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế hoặc thuộc bộ, ngành được giao nhiệm vụ là tuyến cuối CMKT.
 2. Tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc TW: Bệnh viện hạng II trở xuống trực thuộc BYT; Bệnh viện hạng I, II trực thuộc Sở Y tế hoặc bộ, ngành.
 3. Tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Bệnh viện hạng III, IV hoặc chưa xếp hạng; Phòng khám đa khoa, chuyên khoa.
 4. Tuyến xã, phường, thị trấn: Trạm Y tế xã; y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức; Phòng khám bác sĩ gia đình.

 Hỏi: Tuyến CMKT KCB thuộc Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào?    

Trả lời: Điều 4, Thông tư số 46/2016/TT-BQP quy định tuyến CMKT KCB thuộc Bộ Quốc phòng như sau:

 1. Tuyến 1 (tương đương cơ sở KCB tuyến TW): Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Viện Y học cổ truyền Quân đội; Bệnh viện Quân y 175 và 103.
 2. Tuyến 2 (tương đương cơ sở KCB tuyến tỉnh): Bệnh viện Quân y hạng I, II trực thuộc Tổng cục Hậu cần, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh đoàn.
 3. Tuyến 3 (tương đương cơ sở KCB tuyến huyện): Bệnh viện Quân y hạng III, IV hoặc chưa xếp hạng; Đội Điều trị; Phòng khám đa khoa, chuyên khoa; BXQY.
 4. Tuyến 4 (tương đương cơ sở KCB tuyến xã): Quân y Tiểu đoàn; Tổ quân y có giường lưu.

 Hỏi: Cơ sở KCB BHYT ban đầu là gì?    

Trả lời: Khoản 5, Điều 3, Luật BHYT quy định: Cơ sở KCB BHYT là cơ sở KCB đầu tiên theo đăng ký của người tham gia BHYT và được ghi trong thẻ BHYT.

 Hỏi: Quân nhân đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB thuộc ngành y tế được quy định như thế nào?    

Trả lời: Khoản 1, Điều 13, Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định đăng ký KCB BHYT ban đầu của quân nhân tại cơ sở KCB thuộc ngành y tế như sau:

 1. Tại cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện (tương đương) thuận tiện nơi công tác, làm việc, cư trú, không phân biệt địa giới hành chính.
 2. Quân nhân thuộc diện quản lý của tỉnh, thành phố được đăng ký KCB ban đầu tại BVĐK tỉnh hoặc Phòng khám của Ban BVSKCB tỉnh.
 3. Quân nhân thuộc diện quản lý của TW được đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện được giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ do TW quản lý (Hữu Nghị/Hà Nội, C/Đà Nẵng, Thống Nhất/TP. Hồ Chí Minh).

Dương Hưng (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn