Học viện Hải quân xét duyệt danh mục đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020, 2021

HQ Online -

Chiều 7-11, tại Nha Trang, Khánh Hòa, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Hải quân tổ chức xét duyệt danh mục đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) các cấp năm 2020 và 2021. Chuẩn Đô đốc PGS, TS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2018 và 2019, các khoa, đơn vị trong toàn Học viện đã quan tâm, triển khai đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học. Số lượng đề tài, nhiệm vụ KHCN tăng hơn, có chất lượng cao hơn và tổ chức xét duyệt giáo trình tài liệu của các đơn vị.

Với 3 nhóm đề tài gồm: Khoa học kỹ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Khoa học nghệ thuật quân sự, Học viện có tổng số 43 đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp được Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông qua và nghiệm thu. Các đề tài, nhiệm vụ KHCN có tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung tương đối đầy đủ và có khả năng ứng dụng cao, phù hợp với hướng nghiên cứu và yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Năm 2020 và 2021, số đề tài đăng ký đề xuất ở các cấp gồm 54 đề tài, trong đó có 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 5 đề tài cấp ngành, 48 đề tài cấp Học viện cùng 37 giáo trình, tài liệu.

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Vũ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn