Học viện Hải quân xét duyệt danh mục đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ

HQ Online -

Chiều 18/6, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Hải quân tổ chức xét duyệt danh mục đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp năm 2025, 2026. Chuẩn Đô đốc, GS.TS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo chủ trì.

Quang cảnh buổi xét duyệt

Tới dự còn có các thành viên Hội đồng, thư ký các tiểu ban khoa học chuyên ngành; chủ nhiệm các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng và tương đương trở lên.

Năm 2025, 2026 có 54 danh mục đề tài, sáng kiến được các tiểu ban khoa học đề nghị Hội đồng Khoa học và đào tạo thông qua, trong đó có 1 nhiệm vụ, 4 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; 16 đề tài cấp ngành, cấp Quân chủng; 24 đề tài cấp Học viện, 9 sáng kiến cấp ngành.

Tại cuộc họp, Hội đồng Khoa học và Đào tạo đánh giá các tiểu ban làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, thẩm định, sơ loại và lựa chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bảo đảm đúng tiến độ. Các đề tài, sáng kiến đã thể hiện được tính cấp thiết và tính khả thi cao, bám sát yêu cầu thực tế giáo dục - đào tạo trong tình hình mới và phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện tại Học viện Hải quân.

Nội dung và sản phẩm các đề tài có ý nghĩa khoa học và khả năng áp dụng vào thực tế, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của Học viện Hải quân trong giai đoạn hiện nay.

Hội đồng khoa học và đào tạo sẽ lựa chọn những đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ có tính cấp thiết, có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn, có thể áp dụng vào công tác giảng dạy, học tập tại Học viện Hải quân để tổ chức triển khai, thực hiện.

Tin, ảnh: Hồ Anh Mão

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn