Học viện Hải quân tuyên truyền biển, đảo cho 300 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nha Trang

HQ Online -

Ngày 28-10, Học viện Hải quân đã tổ chức thông tin về tình hình biển, đảo cho 300 giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Nha Trang tại lớp tập huấn về tình hình biển, đảo, khai thác và phát triển bền vững các nguồn lợi từ biển do Tổng cục Thủy sản-Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chủ trì tổ chức, Đại học Nha Trang là đơn vị đăng cai.

Tại buổi thông tin tuyên truyền, các giảng viên, sinh viên được thông tin về cục diện thế giới, động thái mới của các nước lớn đối với Biển Đông và biển, đảo Việt Nam; những chứng cứ lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo những năm qua và nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; một số vấn đề cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII về phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại tá Nguyễn Ngọc Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện thông tin về tình hình biển, đảo

Cũng trong buổi nói chuyện, các giảng viên và sinh viên còn được nghe giới thiệu về truyền thống, lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, phát triển của Quân chủng và Học viện Hải quân; thông tin về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các sinh viên đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến công tác bảo đảm an toàn cho ngư dân trên biển, công tác phối hợp, hiệp đồng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chính sách ưu tiên, đầu tư phát triển kinh tế biển; những vấn đề chính trị-xã hội và an ninh-quốc phòng, nhất là tình hình biển, đảo.

Quang cảnh buổi thông tin, tuyên truyền tại Trường Đại học Nha Trang

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Vũ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn