Học viện Hải quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

HQ Online -

Chiều 18-7, Học viện Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Chuẩn Đô đốc, PGS, TS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị; Đại tá Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện quán triệt Nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2019.

Đại tá Chu Ngọc Sáng quán triệt nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2019

6 tháng đầu năm 2019, Học viện Hải quân đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên; bám sát nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của Quân chủng, triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Học viện đã lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch học kỳ I; tổ chức thi học kỳ II năm học 2018-2019; thi tốt nghiệp, đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở và luận văn cao học cho các đối tượng bảo đảm nghiêm túc, đạt chất lượng tốt; tổ chức thành công nhiệm vụ huấn luyện học viên đi biển đường dài kết hợp đối ngoại quốc phòng trên Tàu 286. Đặc biệt, lần đầu tiên Học viện tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng ngoại ngữ cho 7 học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội Khóa 59 bằng tiếng Anh và tiếng Nga, kết quả 100% giỏi và xuất sắc

Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghiệm thu các đề tài, dự án cấp Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu đạt kết quả cao; công tác xây dựng nền nếp chính quy, cải cách hành chính, đối ngoại quốc phòng, xây dựng lực lượng được quan tâm thường xuyên. Học viện luôn quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 3270 của Tư lệnh Hải quân; hướng dẫn số 5137 của Bộ Tham mưu Hải quân về xây dựng Học viện Hải quân chính quy, mẫu mực, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 7061 của Tư lệnh Hải quân, xây dựng “Đơn vị 3 tiêu biểu”.

Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Học viện đánh giá cao kết quả đạt được 6 tháng đầu năm và nhấn mạnh các nội dung cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2019: Học viện cần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện chiến đấu, kế hoạch công tác sẵn sàng chiến đấu, tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị phục vụ các sự kiện đối ngoại quốc phòng của Quân chủng trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN-2020; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xây dựng nội dung, chương trình và chuẩn bị tốt mọi mặt để triển khai đào tạo nguồn nhân lực cho Đề án “Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”.

Tin, ảnh: Xuân Vũ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn