Học viện Hải quân tổng kết thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương

HQ Online -

Sáng 22/6, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Học viện Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 1050-NQ/ĐUQC của Đảng ủy Quân chủng Hải quân và Nghị quyết số 2561-NQ/ĐUHV của Đảng ủy Học viện về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Hải quân dự và chỉ đạo. Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại biểu các cơ quan chức năng Quân chủng và đại diện lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, khoa, đơn vị thuộc Học viện.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu chỉ đạo 

Báo cáo tổng kết tại hội nghị chỉ rõ: Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân chủng và Đảng ủy Học viện về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Học viện đã thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, “Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính”, “Sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và vũ khí trang bị”; kết hợp với thực hiện phương châm đào tạo “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu” và “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”.

Các cơ quan, khoa, đơn vị đã tập trung đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, đào tạo theo hướng toàn diện, thiết thực, sát với các đối tượng, sát thực tiễn nhiệm vụ của Học viện và yêu cầu của đơn vị. Chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo có nhiều chuyển biến vững chắc, đạt kết quả tốt; trình độ và khả năng SSCĐ của Học viện được nâng cao toàn diện, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã làm rõ một số ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất những nội dung, giải pháp khắc phục, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng ghi nhận và biểu dương thành tích của Học viện trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp về công tác huấn luyện. Học viện đã cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu công tác huấn luyện phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, làm cơ sở để tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến tiến bộ, vững chắc, toàn diện.

Đồng chí Chính ủy Hải quân yêu cầu: Học viện tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; cụ thể hóa các quan điểm, phương châm, nguyên tắc để đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, đào tạo phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của Quân chủng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác huấn luyện

Tại hội nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tổ chức công bố và trao các quyết định khen thưởng về thành tích trong công tác huấn luyện cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Tin, ảnh: Duy Khương, Tiến Duy

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn