Học viện Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo tại phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang

HQ Online -

Ngày 31-7, Học viện Hải quân phối hợp với phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình biển, đảo cho hơn 200 cán bộ, đảng viên, báo cáo viên của phường.

Các đại biểu dự hội nghị

Báo cáo viên của Học viện đã thông tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên của phường Vĩnh Nguyên về tình hình Biển Đông và biển, đảo Việt Nam trong trong thời gian qua; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng Hải quân về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; một số vấn đề lớn về tình hình thế giới và khu vực; hoạt động của Quân chủng Hải quân và Học viện trong thời gian qua; kết quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển trên địa bàn tỉnh...

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên của phường đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng đồng thời tăng cường tình đoàn kết, sự phối hợp giúp đỡ lẫn nhau giữa nhà trường và địa phương.

                                                                   Tin, ảnh: Xuân Vũ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn