Học viện Hải quân: Thông tin về biển, đảo cho 65 cán bộ hưu trí tỉnh Khánh Hòa

HQ Online -

Ngày 11-6, tại Khánh Hòa, Học viện Hải quân đã tổ chức thông tin chuyên đề về biển, đảo cho 65 cán bộ cao cấp của tỉnh Khánh Hoà đã nghỉ hưu.

Nội dung chuyên đề gồm kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời gian qua; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  2018 của Quân chủng Hải quân; thành tích trong công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện Hải quân; chính sách thu hút nguồn nhân lực của Quân chủng Hải quân và thông tin về công tác tuyển sinh của Học viện Hải quân năm 2018.

Cán bộ hưu trí cao cấp tỉnh Khánh Hòa xem phim tư liệu về phát triển lực lượng Hải quân

Buổi thông tin chuyên đề góp phần cung cấp, định hướng thông tin, phát huy tình cảm, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Xuân Vũ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn