Học viện Hải quân: Tập huấn sử dụng trang bị và hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý giáo dục

HQ Online -

Từ 6 đến 13-5, tại Nha Trang, Khánh Hòa, Học viện Hải quân đã tổ chức 6 lớp tập huấn về sử dụng hệ thống trang thiết bị giảng đường phục vụ công tác giáo dục-đào tạo cho cán bộ, giảng viên làm công tác giảng dạy và quản lý giáo dục. 

Quang cảnh lớp tập huấn

Nội dung tập huấn gồm: Giới thiệu các trang thiết bị hiện có, cơ sở vật chất tại giảng đường, phần mềm phân phối bài trong lớp học; các thiết kế ứng dụng hỗ trợ CNTT và an ninh; các ứng dụng thiết bị màn hình và điều khiển; hướng dẫn truy xuất dữ liệu từ máy chủ…

Tập huấn sử dụng hệ thống trang thiết bị giảng đường và phần mềm phục vụ công tác quản lý giáo dục-đào tạo là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Học viện Hải quân chính quy, cách mạng và hiện đại.

Tin, ảnh: Xuân Vũ, Thu Hường

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn