Nhân dịp này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hải quân xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, các cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Học viện Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 65 năm qua.

ĐẢNG ỦY, BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN HẢI QUÂN