Học viện Hải quân: Phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

HQ Online -

Ngày 19-9, tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân phối hợp với Tòa án Quân sự khu vực 2, Quân khu 5 và Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa tổ chức phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các đối tượng trong Học viện.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật

Trong chương trình học tập, học viên được nghe các đồng chí báo cáo viên trình bày về tình hình phòng, chống tham nhũng trên thế giới và Việt Nam; tác hại, nguyên nhân của tham nhũng; những kinh nghiệm trong việc phòng chống tham nhũng… Bồi dưỡng kiến thức lần này nhằm cập nhật những kiến thức, thông tin về phòng, chống tham nhũng cho các học viên; nâng cao nhận thức về đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xây dựng ý thức đấu tranh, phòng, chống tham nhũng; từng bước hình thành văn hóa phòng chống tham nhũng trong và ngoài Học viện.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng pháp luật

Theo kế hoạch, lớp phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng sẽ kết thúc vào ngày 22-9.

Tin, ảnh: Nguyễn Cảnh Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn