Học viện Hải quân: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019

HQ Online -

Ngày 17-5, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân đã tổ chức các  hoạt động thông tin, tuyên truyền về vai trò, mục đích, ý nghĩa của ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam với chủ đề:“Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”.

Các sản phẩm tại cuộc thi sáng tạo mô hình tàu chiến đấu của Học viện Hải quân

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm nay đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, học viên toàn Học viện. Bên cạnh việc tuyên truyền về chính sách, pháp luật Khoa học và Công nghệ của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng mới được ban hành, các cơ quan, đơn vị còn thông tin, giới thiệu các sản phẩm KH&CN nổi bật, có đóng góp thiết thực cho nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời tổ chức trưng bày các sản phẩm nghiên cứu KH&CN tại đơn vị; phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các khoa, đơn vị.

Trong những năm qua, Học viện Hải quân đã đẩy mạnh đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ nói chung, công nghệ thông tin nói riêng trong nhiều lĩnh vực, nhất là quản lý giáo dục - đào tạo. Bên cạnh các ứng dụng đã triển khai và đạt hiệu quả cao như Hệ thống điều hành điện tử, Hệ thống quản lý học tập theo tín chỉ, Phần mềm tuyển sinh - tốt nghiệp, Học viện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý giáo dục - đào tạo ngày càng hiệu quả hơn để từng bước tiếp cận xây dựng “Học viện thông minh” và ứng dụng tốt thành tựu công nghệ 4.0.

Đoàn công tác Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh tham quan phòng thực hành động cơ tua bin khí (Khoa Cơ điện) Học viện Hải quân

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tri thức, trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học tại Học viện Hải quân nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam là dịp để nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, đặc biệt là tinh thần đam mê lao động sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, Học viện Hải quân nói riêng.

Tin, ảnh: Anh Mão, Văn Quân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn