Học viện Hải quân: Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục- đào tạo

HQ Online -

Ngày 21-8, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Học viện Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Đại tá, TS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị. Tham gia Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và toàn thể giảng viên của Học viện.

Năm học 2016-2017, Học viện Hải quân đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho 110 lớp với tổng quân số 2.292 học viên. Năm học vừa qua, Học viện tiếp tục thực hiện cải tiến các chương trình đào tạo theo phương pháp “tiếp cận CDIO”-xác định học viên là trung tâm của quá trình đào tạo, nhằm hướng tới việc học tập chủ động, tích cực của học viên. Học viện đã hoàn thành cải tiến, xây dựng nghiệm thu 13 chương trình đào tạo đại học, 4 chương trình đào tạo cán bộ theo phương pháp “tiếp cận CDIO” nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra. Đồng thời tiến hành đổi mới công tác tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả theo hướng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề, tình huống thực tiễn có thể xảy ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Học viện Hải quân đã chủ động làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đến nay, 100% giảng viên của học viện có trình độ đại học, 64.7% có trình độ sau đại học, trong đó 13.7% trình độ tiến sỹ, 100% giảng viên có trình độ tiếng Anh TOEIC 300 điểm trở lên; trong năm học, có 29 giảng viên giỏi cấp cơ sở, 7 đồng chí được đề nghị công nhận giảng viên giỏi cấp Bộ. Học viện đã và đang triển khai 3 dự án, đề tài cấp Bộ Quốc phòng; thực hiện 5 đề tài và 2 sáng kiến cấp ngành, 49 đề tài của học viên; biên soạn 43 giáo trình, tài liệu.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong năm học vừa qua: Một số giảng viên kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, vận dụng phương pháp giảng dạy chưa có lúc chưa phù hợp; kỹ năng sống, làm việc nhóm, kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ của một số học viên còn hạn chế.

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018: Học viện Hải quân tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch công tác nhà trường; đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục-đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và tăng cường công tác quản lý GD-ĐT, xây dựng nhà trường chính quy.

Tin, ảnh: Lý Nguyên Bình

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn