Học viện Hải quân đánh giá 16 luận văn thạc sĩ

HQ Online -

Ngày 26 và 27-6, tại Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ cho 16 học viên cao học Khóa 15 (2018-2020), chuyên ngành nghệ thuật quân sự.

Quang cảnh buổi đánh giá luận văn

Hội đồng đánh giá của Học viện đã nhận xét, chỉ ra những kết quả mới, những hạn chế, thiếu sót của từng luận văn, tập trung vào những nội dung chủ yếu về kết cấu, bố cục, những đóng góp mới; những vấn đề về tổ chức sử dụng, bố trí lực lượng; tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và bảo đảm chiến đấu; trao đổi những vấn đề cần được nghiên cứu, làm rõ và yêu cầu học viên sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện luận văn.

Hội đồng nhất trí đề nghị Giám đốc Học viện xét tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ cho các học viên.

Tin, ảnh: Văn Dương, Xuân Vũ 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn