Học viện Hải quân bồi dưỡng phương pháp học tập đại học cho học viên Khóa 68

HQ Online -

Từ 20 đến 24/2, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức giáo dục truyền thống, bồi dưỡng phương pháp học đại học cho học viên Khóa 68. Đây là những học viên vừa kết thúc giai đoạn huấn luyện liên kết tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 4, Hải quân.

Học viên tham quan nhà truyền thống Học viện

Trong chương trình học tập, các học viên được giới thiệu hiểu biết về truyền thống của Học viện, truyền thống của Quân chủng; trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp học tập bậc đại học; chương trình đào tạo các chuyên ngành, quy chế tổ chức đào tạo, quy chế quản lý học viên và khai thác Trung tâm học liệu.

Quang cảnh buổi học phương pháp học đại học

Đợt học tập nhằm giúp các học viên hiểu biết thêm về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Hải quân Nhân dân Việt Nam, Học viện Hải quân; xác định rõ mục tiêu, lý tưởng phấn đấu học tập, rèn luyện góp phần xây dựng Học viện Hải quân tinh, gọn, mạnh, hiện đại.

Tin, ảnh: Huy Tứ, Hoàng Hồ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn