Học viện Hải quân: 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

HQ Online -

Ngày 7-12, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh năm 2017. Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo.

 

Tham gia buổi đánh giá có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; Hội đồng đánh giá luận án; cán bộ hướng dẫn; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện.

Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc đánh giá luận án tiến sĩ

Bảo vệ luận án lần này gồm có 4 nghiên cứu sinh Khoá 6, 7 (Niên khoá 2013 – 2017).

Với tinh thần, trách nhiệm cao, khách quan, khoa học và làm việc tích cực, khẩn trương, Hội đồng đã hoàn thành nhiệm vụ đánh giá luận án cho các nghiên cứu sinh với 100% số phiếu tán thành. Các nghiên cứu sinh đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng để bổ sung, hoàn thiện luận án.

Các đại biểu dự buổi đánh giá luận án tiến sĩ

Kết quả đánh giá luận án tiến sĩ lần này tiếp tục khẳng định khả năng tổ chức đào tạo tiến sĩ của Học viện Hải quân đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hải quân trong thời kì mới.

                                                          Tin, ảnh: Nguyễn Văn Dương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn