Học viện Hải quân: 3 ứng viên đủ tiêu chuẩn đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

HQ Online -

Từ ngày 25 đến 28/9, Hội đồng giáo sư ngành khoa học quân sự thuộc Hội đồng giáo sư Nhà nước đã tổ chức phiên họp xét, đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2023. Phiên họp được tổ chức tại Học viện Khoa học Quân sự (Hà Nội) do Trung tướng, GS, TS Trần Hữu Phúc làm Chủ tịch.

Chuẩn Đô đốc, PGS, TS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện Hải quân, ứng viên chức danh GS báo cáo trước hội đồng

Năm 2023, toàn quân có 28 ứng viên GS, PGS ngành khoa học quân sự tham gia xét duyệt. Học viện Hải quân có 3 ứng viên gồm: Chuẩn Đô đốc, PGS, TS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện, ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS; Đại tá, TS Lại Hồng Đông, Trưởng phòng Đào tạo và Đại tá, TS Nguyễn Đăng Thành, Chủ nhiệm Khoa Chiến thuật - Chiến dịch, ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.

Các ứng viên GS, PGS của Học viện Hải quân chụp ảnh lưu niệm

Nội dung báo cáo của các ứng viên trước hội đồng được thực hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Các ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan những đóng góp chủ yếu cho công tác giáo dục - đào tạo; kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học; tóm tắt những bài báo khoa học được công bố; các đề tài cấp Bộ được triển khai; khái quát nội dung sách chuyên khảo, giáo trình, tài liệu dạy học được ấn hành; kết quả xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học…

Hội đồng GS ngành khoa học quân sự đánh giá: Cả 3 ứng viên của Học viện Hải quân đủ tiêu chuẩn đề nghị Hội đồng GS Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023.

Tin, ảnh: Nguyên Bình, Thịnh Thúy

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn