Hải đội 137: Chủ động phòng, chống bão số 8

HQ Online -

Bão số 8 dự kiến sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Ngày 12 và 13/10, tại Nghệ An, Hải đội 137, Vùng 1 Hải quân đã chủ động làm tốt công tác phòng, chống bão.

Cán bộ, chiến sĩ chằng, buộc tàu

100% cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị đã tổ chức chằng, chống kho, trạm, nhà ở, tàu, xuồng; cắt tỉa cành cây; tiếp nhận lương thực thực phẩm; cơ động đến vị trí an toàn.

Tiếp nhận lương thực, thực phẩm

Hải đội 137 còn tổ chức biên đội trực cơ động tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm quân số, trang bị, phương tiện đáp ứng khi có tình huống xảy ra.

Tin, ảnh: Xuân Nguyên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn