Hải đoàn Tự vệ Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn huấn luyện bơi cho cán bộ, chiến sĩ

HQ Online -

Sáng 3/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Hải đoàn Tự vệ Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp với Trung tâm thể dục, thể thao (TDTT) Quốc phòng 5 Hải quân tổ chức huấn luyện, luyện tập bơi cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Luyện tập kỹ thuật bơi ếch

Tại buổi huấn luyện, tổ giáo viên của Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 Hải quân đã huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ của Hải đoàn về kỹ thuật bơi ếch và kỹ thuật cứu đuối.

Hải đoàn là lực lượng hoạt động phân tán tại các vùng miền của đất nước gắn với hoạt động sản xuất trên biển và trên sông, là lực lượng tại chỗ để bảo vệ Tổng công ty, giữ vững trật tự trị an trong khu vực.

Thực hành các bài bơi

Huấn luyện bơi giúp cán bộ, chiến sĩ của Hải đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức, tính kỷ luật và khả năng làm việc tập thể, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoạt động sản xuất, công tác đồng thời nâng cao sức khỏe, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Kết thúc buổi huấn luyện, lớp học đã tổ chức thực hành, 100% cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nội dung, kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

          Tin, ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn