Hải đoàn 128: Hội nghị Quân chính năm 2016

HQ Online -

Ngày 28-12, tại Hải Phòng, Hải đoàn 128 Hải quân đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2016. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân và đại biểu đại diện các cơ quan chức năng Quân chủng.

Thủ trưởng Hải đoàn 128 trao thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2016

Năm 2016, Hải đoàn 128 Hải quân đã chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác SSCĐ của Tư lệnh Hải quân; đã duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực SSCĐ; tổ chức cho 164 lượt tàu hoạt động trên biển đảm bảo an toàn; làm tốt nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, nắm chắc tình hình khu vực… Kết quả huấn luyện năm 2016 đạt 100% nội dung thời gian theo quy định; kết quả huấn luyện chung toàn đơn vị đạt khá. Giá trị sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt, thu nhập bình quân đạt hơn 13 triệu đồng/người /tháng; nộp ngân sách nhà nước đúng quy định.

Năm 2017 Hải đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của các cấp uỷ Đảng; thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Quốc phòng, của Quân chủng Hải quân về sẵn sàng chiến đấu, chủ động hiệp đồng với các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khi thiên tai xảy ra; thực hiện có hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống cho người lao động…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật đã biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sản xuất kinh doanh của Hải đoàn năm 2016 đồng thời nhấn mạnh những điểm yếu còn tồn tại và định hướng một số nội dung chính trọng tâm về đẩy mạnh công tác huấn luyện SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật để Hải đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế được giao của năm 2017.

Tin, ảnh: Đào Hữu Sáng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn