Giảng viên Học viện Hải quân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

HQ Online -

Ngày 5-6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị đã tổ chức đánh giá đề tài Luận án tiến sĩ “Hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” của Thượng tá Mai Văn Điệp, Học viện Hải quân. Đây là 1 trong 3 đề tài luận án tiến sĩ nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế biển của các nghiên cứu sinh Khóa 2015-2019 (Học viện Chính trị).

Quang cảnh lễ bảo vệ luận án

 “Hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” là đề tài khoa học thuộc chuyên ngành kinh tế chính trị. Luận án về đề tài này nghiên cứu, khảo sát hoạt động hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế biển trên địa bàn Khánh Hòa từ năm 2007 đến 2017. Trên cơ sở luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn của lĩnh vực nghiên cứu, luận án đã đề xuất quan điểm, giải pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Theo các thành viên Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ Học viện Chính trị, Luận án tiến sĩ của Thượng tá Mai Văn Điệp là công trình có sự nghiên cứu khoa học công phu, có nhiều điểm mới. Luận án đã được bảo vệ thành công với tỉ lệ 6/6 phiếu giỏi của các thành viên hội đồng.

Thành công của luận án góp phần luận giải những vấn đề lý luận và nâng cao nhận thức về hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế biển ở các địa phương trong nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Luận án cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập những nội dung có liên quan đến hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế biển.

Tin, ảnh: Thịnh Thị Thúy

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn